Custom Search

 

Italija

Nemčija

Ostale države

 

 

Kontakt

Kratice

Viri

 

Domov


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacija GLADIO ali STAY BEHIND

V začeku 80-ih let je mladi italijanski sodnik Felice Casson začel preiskavo o bombnem napadu v Peteanu leta 1972. Preizkava je pokazala, da je bombo podstavil Vincenzo Vinciguerra v tesnem sodelovanju z vojaško obveščevalno službo SID. Preiskoval je še naprej in leta 1990 dobil dovoljenje za ogled arhivov SISMI. Tam je našel dokumente, ki so dokazovali, da je v Italiji obstajala skrivna vojska z imenom Gladio (meč), ki je bila del vojaške tajne službe. Našel pa je tudi dokumente, ki so Gladio ter desničarski terorizem v Italiji in zahodni Evropi povezovali z ZDA. Na osnovi odkritih dokumentov se je povezal s parlamentarno preiskovalno komisijo za terorizem. To je zavrtelo klopčič odkritij po celi evropi.

2. avgusta so senatorji ukazali predsedniku vlade Giuliu Andreottiju, naj v roku 60 dni seznani parlament z obstojem in cilji vsporedne strukture, ki naj bi delovala v okviru vojaških tajnih služb in vplivala na politično življenje v državi. Naslednjega dne je Andreotti pred parlamentarno komisijo prvič potrdil obstoj skrivne varnostne strukture, ki je povezana z Natom. Zlagal se je, da so te "dejavnosti potekale do leta 1972". S tem je skrival svoja lažna pričevanja v sedemdesetih letih, ko so že preiskovali desničarske pokole.
18. oktobra je po kurirju poslal poročilo z naslovom: "Takoimenovana Vzporedna SID - Primer Gladio" Ko si je tri dni kasneje senator Gualtieri želel prebrati poročilo, ga je Andreoti poklical po telefonu in želel poročilo nazaj, z razlago, da je potrebno par stvari spremeniti. Gualtieri si je naredil kopijo in poslal original nazaj.
24. oktobra je dobil poročilo vrnjeno, a je bilo za dve strani krajše. Manjkali so podatki o mednarodnih povezavah in podobnih skrivnih organizacijah v drugih državah.

Čeprav je naziv Gladio oznaka za italijanski del natove operacije Stay behind, se to ime v javnosti uporablja kot sinonim za vse podobne natove enote, ki jim nekateri pravijo tudi "super NATO". Izkazalo se je, da so te enote povezane z mnogimi terorističnimi dejanji, ki so jih do tedaj pripisovali skrajnim komunistom, Rdečim brigadam.

Temu odkritju je sledila razprava v parlamentu EU, ki je že 22. novembra sprejel resolucijo, s katero je obsodil 40-letni obstoj vzporedne obveščevalne službe, zahteval popolno preiskavo in razpustitev in razorožitev teh enot, ki so ušle vsej demokratični kontroli.

Parlament je obsodil možnost, da so te, skrivne skupine nelegalno, s terorističnimi akcijami, vplivale na notranjo politiko v nekaterih članicah, oziroma, da to še vedno delajo. Resolucija protestira proti mnenju nekaterih vojaških predstavnikov ZDA v SHAPE in NATO, da imajo pravico pomagati organizirati take tajne skupine. Od držav članic zahteva potrebne ukrepe, če je potrebno z ustanovitvijo parlamentarne preizkave, da pridobi vse podatke o organizacijah, ki so vpletene in njihove povezave z državnimi varnostnimi službami ter terorističnimi in drugimi nelegalnimi akcijami.

Več podatkov o Gladiu si lahko ogledate v dokumentarnem filmu, ki ga je posnela britanska BBC ali pa v knjigi avtorja Danilele Ganser, Natova skrivna vojska – Operacija Gladio in terorizem v zahodni Evropi.

Nastanek enot Stay behind

Ideja za nastanek enot izvira iz dogodkov med drugo svetovno vojno. Takrat so mnoge vlade (francoska, belgijska, nizozemska...) pobegnile pred nacistično vojsko. Doma se je začel odpor, katerega so sicer nekoliko lahko podprli s pomočjo velike Britanije, a prav veliko to ni pomagalo. Da bi bila zadeva še slabša, so med uporniki prevladovali komunisti. Zato se je v času hladne vojne porodila ideja, da bi za primer sovjetskega vdora vzpostavili dobro oborožene in izurjene enote, ki bi ostale na svojem terenu in se borile proti komunistom.
Enako so razmišljali že Nacisti med vojno. Ko so se Nemški vojaki umikali iz Italije so v Rimu pustili skupino ljudi z nalogo, da izvaja teroristične akcije v zaledju ameriške vojske in s tem ovira njihovo prodiranje. Spisek tah ljudi in njihovih prebivališč je prišel v roke enemu od italijanskih uslužbencev, ki ga je takoj predal američanom. Nemško "stay behind" enoto so zato hitro ujeli.

Zato sta CIA in britanska MI6 ustanovili, oborožili in izurili skrivne polvojaške strukture, ki naj bi čakale v pripravljenosti na možen vdor sovjetske armade. Člani teh skupin so morali biti izpričani antikomunisti, zato med prvimi člani in organizatorji najdemo nacistične in fašistične vojne zločince, člane SS in Gestapa. Ker sovjetskega napada ni bilo so se skupine začele spopadati z domačim sovražnikom, komunisti in drugimi, levo usmerjenimi strankami, ki so imele v Evropi po drugi svetovni vojni močno podporo prebivalstva zaradi junaškega odpora proti nacistom. Kot orožje so uporabili "napad pod lažno zastavo". Izvajali so teroristične akcije, množične pokole, teroristične akcije in krivdo valili na levico. Ogorčeno prebivalstvo se je zato obračalo vedno bolj v desno. Če pa to ni delovalo so organizirali državni udar in na ta način opravili z levičarji in njihovimi simpatizerji.

Kljub množici informacij, ki jih lahko dobimo, pa še vedno ni možna popolnoma točna analiza dogajanja med hladno vojno. Akterji so bili pogosto na več funkcijah, npr. pripadniki policije, tajnih služb, terorističnih skupin in enot Gladia. Na ta način se je lahko prikrivalo delovanje in podtikalo dokaze. Zato je včasih težko z gotovostjo reči, ali gre za delovanje Gladia ali drugih desničarskih skupin. Ne glede na to pa je dejstvo, da so se v teroristične akcije v Evropi močno vpletle tajne službe, tako domače kot tuje. To najbolje ponazarja izjava generala Gerarda Serravalle, komandanta enot Gladia 1971-74: " Članom gladia smo povedali le toliko kolikor so morali vedeti. Potem pa nek bombaš (Vinciguerra), ki ga nismo nikoli kontaktirali ali rekrutirali, pove o njem take detajle, da mislim, da je v resnici bilo neko podzemlje, ki je vedelo o skladiščih orožja in tajnih strukturah in ki je delovalo pod plaščem uradnih struktur."

Na tej spletni strani ne bomo posvetili prav veliko pozornosti tem terorističnim dejanjem, saj je v slovenščino prevedena knjiga, ki dogajanje podrobno opisuje: Daniele Ganser: Natova skrivna vojska., Operacija Gladio in terorizem v zahodni evropi. Izdala: Založba Ciceron.